Een huis laten bouwen

Als u al op Bonaire bent maken wij graag persoonlijk kennis met u om uw wensen te bespreken.  Maar dat kan natuurlijk ook telefonisch, of via onze Nederlandse aannemer.

Vervolgens worden aan de hand van uw wensen en/of schets  een intentieverklaring voor het samen realiseren van het project getekend. Dan maken we een voorlopig schetsontwerp en een globaal programma van eisen voor uw woning. Daarbij stellen we een ingeschatte bouwkostenindicatie op. Nadat ook de technische berekeningen zijn uitgevoerd, kan de bouwaanvraag ingediend worden. We gaan hier eventueel in overleg mee aan de slag en voeren vereiste aanpassingen door in overleg met u. In deze periode kunnen we het bouwplan calculeren en aan u offreren. Dit betekent dat u na ons bezoek per post een uitgebreide offerte ontvangt waarin de mondelinge afspraken verwerkt zijn. Mocht u naar aanleiding van onze offerte vragen hebben, schroom niet om contact met ons op te nemen. We staan klaar voor een toelichting. Onze collega komt langs om onduidelijkheden nader toe te lichten. Ook wordt een startdatum vastgesteld. De aannemingsovereenkomst kan getekend worden. Nadat de vergunning is afgegeven, kan het bouwen beginnen.

Binnen de overeengekomen tijd wordt de bouw uitgevoerd. Wij houden hier doorlopend contact over met u. Tegelijkertijd worden alle meer- en minderwerken bijgehouden en behandeld.